Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Zbichorski Mirosław

Mirosław Zbichorski, architekt związany z Białymstokiem od 1964 r., w latach 1964–68 prowadził powiatową pracownię urbanistyczną, od 1973 do 1977 pełnił funkcję architekta miejskiego, w latach 1976 – 1987 był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; w 1975 r. otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za Pomnik Obrońców Białegostoku 1939 r. na Wysokim Stoczku.