Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Łukjaniuk Miron Mirosław

Miron Mirosław Łukjaniuk, lat 68 (1948 r.), ur. w Białymstoku; absolwent Politechniki Białostockiej (inżynier mechanik). Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczyna w 1966 r. na stanowisku kontrolera jakości produkcji, następnie technologa w dziale gospodarki narzędziowej później konstruktora. Od 1978 r. jest specjalistą technologiem, w 1980 r. awansował na kierownika działu kontroli jakości. Od 2006 r. na emeryturze. Przynależność organizacyjna: Związek Zawodowy Metalowców, PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze), SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich) , Solidarność, OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Życie osobiste i rodzinne: żona Krystyna, dwoje dzieci, wnuk. Zainteresowania/pasje: uprawa działki, sport (rekreacyjnie jazda na rowerze, jazda na nartach śladowych, pływanie), Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie w Białymstoku, historia, turystyka, informatyka, fotografia.