Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wołczaska Alicja

Alicja Wołczaska, urodziła się 6 listopada 1931 r. w Michałowie, w rodzinie Felicji (z domu Adamskiej) i Alfonsa Bogusława Tworkowskich. Rodzice byli nauczycielami pochodzącymi z Białegostoku. Przed II wojną światową ukończyła dwie klasy szkoły podstawowej w Michałowie. W 1941 r. cała rodzina została wywieziona na Syberię do sowchozu Siekmieniowo. Po układzie Sikorski – Majski (30 VII 1941 r.) rodzinie pozwolono wyjechać do Jewgaszczyna. W 1945 r. wyjeżdżają do Omska. Tam ojciec Alicji Wołczaskiej objął stanowisko kierownika domu dziecka. Wiosną 1946 r. cała rodzina przyjechała do Białegostoku. W 1950 r. ukończyła Gimnazjum i Liceum żeńskie przy ul. Kościelnej (obecnie VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W latach 1950 – 55 studiowała na SGPiS (Szkoła Główna Planowania i Statystyki) w Warszawie. W 1955 r. wróciła do Białegostoku. Nakazem pracy podjęła pracę w MHD (Miejski Handel Detaliczny) przy ul. Rynek Kosciuszki, następnie w CPN-ie (Centrali Produktów Naftowych) przy ul. Ogrodowej. Pracowała tam do emerytury do 1987 r. Należy do Związku Sybiraków oddział Białystok.