Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Tomzik Jerzy

Jerzy Tomzik urodził się 25 listopada 1938 r. w Częstochowie w rodzinie Wiktorii (z domu Berghausen) i Ewarysta Tomzików. Ojciec był lekarzem stomatologiem. W 1945 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Częstochowie. Następnie uczęszczał do Liceum Męskiego im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie w 1955 r. zdał maturę. W tym samym roku dostał się na studia na Akademię Medyczną w Białymstoku. W 1957 r. rozpoczął pracę w akademickiej rozgłośni radiowej „Supeł”. Współpracował z klubem studenckim „Co Nie co”, zespołem jazzowym „Ambia” i kabaretem „Koliber”. Współpracował z Białostocka Orkiestra Taneczną, uczestniczył w programach rozrywkowych Białostockiej Orkiestry Symfonicznej, a później Filharmonii. Od 1990 r. współorganizował festiwal „Białostockie Malwy”. Od 1991 r. prowadzi Białostockie Studio Piosenki.