Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Filipowicz-Choroszucha Joanna

Joanna Filipowicz-Choroszucha, ur. 8 maja 1969 r, w Białymstoku, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, pracuje jako lekarz neurolog w Poradni Neurologicznej NZOZ Multimedica IV w Białymstoku. Przynależność organizacyjna: Białostockie Towarzystwo Esperantystów (od 1991), członek komitetu organizacyjnego 94. Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku. Życie osobiste i rodzinne: mąż Marek, lekarz rehabilitacji, córka Katarzyna, ur. 1994, syn Piotr, ur. 1997 (wszyscy członkowie rodziny są esperantystami). Zainteresowania: esperanto, muzyka, podróże.