Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Czajkowski Konrad

Konrad Czajkowski, lat 66 (1948 r.), ur. w Białymstoku, ukończył zasadniczą szkołę zawodową, następnie wieczorowo technikum. Pracę w FP i U rozpoczął w 1965 r. w narzędziowni jako tokarz, następnie szlifierz. Pracował w oddziale FP i U w Zakładzie Uchwytów Precyzyjnych CT, przy Szosie Północno – Obwodowej, był ustawiaczem, zastępował majstra. Pracował tam do 1979 r. Przynależność do organizacji: ZMS. Życie osobiste i rodzinne: żona Janina, córki: Agnieszka, Katarzyna. Pasje/zainteresowania: podróże, grzybobranie, wędkarstwo, jazda rowerem.