Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Drozdowska Ewa

Ewa Drozdowska, ur. 23 listopada 1957 r., w Białymstoku. Całe życie mieszkała w domu przy ul. Wiktorii 3. Ukończyła Fizykę na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku). Pracowała m.in na różnych stanowiskach w redakcji czasopisma "Szkiełko i oko" (latach 1985 - 91). Obecnie pracuje jako dyrektor Zespołu Szkół Społecznych przy ul. Fabrycznej 10, jest także czynnym nauczycielem fizyki. Życie osobiste i rodzinne: mąż, dwóch synów.Pasje/zainteresowania: fizyka, literatura.