Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Dobrowolski Stanisław

Stanisław Dobrowolski, ur. 4 maja 1951 r. w Żarach, woj. lubuskie, studiował na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku – filologia rosyjska. Pracował m.in. jako tokarz, inspektor BHP, zaopatrzeniowiec, projektant odzieży. Współpracował z „Tygodnikiem Kulturalnym”, studenckim tygodnikiem „Itd.”, „Motywami”, „Stolicą”. Był dziennikarzem w „Kurierze Podlaskim”, „Gazecie Współczesnej”, łomżyńskich „Kontaktach”, jest wydawcą specjalistycznego dwumiesięcznika o tematyce medycznej. Przynależność organizacyjna: Polski Związek Krótkofalowców (od 1970), Polski Związek Esperantystów (1986 – 1990), Białostockie Towarzystwo Esperantystów (od 1990); wieloletni prezes zarządu. Zainteresowania: uprawa osobliwych roślin, warzyw i kwiatów na działce, fotografowanie, krótkofalarstwo. Chętnie podróżuje, najczęściej z rodziną przygotowując trasy letnich wędrówek. Od 1968 r. do chwili obecnej pisze pamiętniki, niektóre z nich zostały opublikowane, m.in. w zbiorze „Oblicza młodości” (1974).