Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Ostaszewska Helena

Helena Ostaszewska urodziła się 20 sierpnia 1922 r. w Zastawiu k. Choroszczy, w rodzinie Marii ( z domu Nierodzińskiej) i Piotra Ambrożewiczów. Ojciec, wraz z teściem (Janem), stawiał domy i budował piece. W maju 1928 r. rodzina przeprowadziła się do Białegostoku, na ul. Bagnowską (osiedle Wygoda). W latach 1929 – 36 uczęszczała do Szkoły Powszechnej nr 4 im. Emilii Plater, przy ul. Starobojarskiej. W 1935 r. zapisała się do Związku Harcerstwa Polskiego, pełniła funkcję drużynowej 10 drużyny im. Emilii Plater do 1939 r. Należała min. do PCK (Polski Czerwony Krzyż), LOK (Liga Obrony Kraju), Sodalicji (katolickie stowarzyszenie świeckich). Od maja 1939 r. pracowała jako ekspedientka w sklepie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego Zjednoczenie przy ul. Jesiennej. W czasie okupacji radzieckiej uczęszczała do 10 letniej szkoły wieczorowej, do klasy 6tej. Została zastępcą kierownika sklepu. W czasie okupacji hitlerowskiej (w latach 1941 – 43) była kelnerką w hotelu oficerskim Wermachtu, róg ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Po wojnie była zaangażowana w odbudowę struktur ZHP w Białymstoku, m.in. prowadziła pierwszą w mieście drużynę o charakterze kulturalnym (Hopka). W 1945 r. odbyła 6 miesięczny kurs pedagogiczny i została nauczycielką kontraktową w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wiatrakowej. Rozpoczęła wieczorowe Liceum Ogólnokształcące, po półroczu przeniosła się do Liceum Pedagogicznego. W latach 1946 – 47 uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Mazowieckiej. Następnie przeniosła się do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Gdańskiej i do Szkoły Ćwiczeń przy ul. Mickiewicza. W 1951 r. zdała maturę. Uczęszczała do Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Od 1956 r. wznowiła działalność w ZHP. W 1965 r. rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (filologia polska), rozpoczęła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1971 r. obroniła pracę dyplomową. Pracowała jako wizytator metodyk w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tworzy od lat szkolnych. Publikowała okazjonalnie od 1975 r. Jest autorką ponad 30 tomików wierszy i prozy. Laureatka wielu nagród w liczących się konkursach ogólnopolskich.