Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Barszczewska Grażyna

Grażyna Barszczewska-Banel, ur. 4 wrzesnia 1954 r. w Wasilkowie, absolwentka Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku – kierunek matematyka, pracowała jako nauczycielka matematyki w szkole podstawowej w Wasilkowie (1977 – 2006). Przynależność organizacyjna: Polski Związek Esperantystów (1975 – 1989), Białostockie Towarzystwo Esperantystów (od 1990). Mąż Andrzej, dwie córki Maria i Marta. Pasje i zainteresowania: córki, książki, nauka języków, łamigłówki logiczne, scrabble.