Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Pietuchowska Nina

Nina Pietuchowska, ur. 10 listopada 1950 r. w Straszewie, woj. podlaskie, absolwentka Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (kierunek fizyka z chemią), pracowała jako nauczyciel fizyki i chemii w białostockich szkołach różnego stopnia. Przynależność organizacyjna: Związek Nauczycielstwa Polskiego w latach pracy, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Białostockie Towarzystwo Esperantystów. Życie osobiste i rodzinne: dwoje dzieci. Zainteresowania: ruch esperancki, podróże.