Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Andrzejuk Konrad

Konrad Michał Andrzejuk, ur. 4 kwietnia 1991 r. w Białymstoku, student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jest dyrektorem sportowym w Polskim Stowarzyszeniu Gier Piłkami Dźwiękowymi. Przynależność do organizacji: Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi – organizacja zajmująca się sportem osób niepełnosprawnych (członek od 2011), członek zarządu Białostockiego Towarzystwa Esperantystów, sekretarz Fundacji Zamenhofa. Życie osobiste i rodzinne: kawaler. Zainteresowania: sport, historia, językoznawstwo, międzynarodowe stosunki polityczne.