Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Fiszer-Dolińska Walentyna

Walentyna Fiszer-Dolińska, ur. 1 lutego 1943 r. w Topczewie, woj. podlaskie, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Mat. - Fiz. Chem. Kierunek Matematyka (1962 – 67), Studium Podyplomowego z Informatyki dla Nauczycieli, Kalisz – Nowy Sącz (1983 – 84), pracowała jako nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Białymstoku (1967 – 74), nauczycielka matematyki i fizyki w Liceum Zaocznym dla Pracujących w Białymstoku (1974 – 80), matematyki w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Augusta w Białymstoku (1977/78), matematyki, informatyki i esperanto w I Liceum Ogólnokształcącym im A. Mickiewicza w Białymstoku (1980 – 1990), w Biurze Turystyki Esperanckiej „Esperantotur” w Białymstoku, prowadzenie biura oraz pilotowanie wycieczek (1990 – 2000). Przynależność do organizacji: na studiach m.in. Zrzeszenie Studentów Polskich (1962 – 1967), Akademicki Związek Sportowy (1962 – 1966), Studenckie Koło Esperantystów (1964 – 67), przy radzie uczelnianej na UMK w Toruniu (przewodnicząca w latach 1965 – 67), po studiach m.in. Polski Związek Esperantystów (od 1965), sekcja młodzieżowa – Polska Młodzież Esperancka (przewodnicząca Zarządu Głównego PME w latach 1970-1971), Monda Turismo, przy Biurze Turystyki Esperanckiej „Esperantotur” w Bydgoszczy; (1983 – 2002), Międzynarodowe Centrum Kultury i Turystyki „ Kujawy i Pomorze” w Bydgoszczy (od 1998). Życie osobiste i rodzinne: zamężna w latach 1971-1996 z Michałem Dolińskim (również był Esperantystą, zmarł w 1996 roku), córki: Marta (ekonomistka, poliglotka), ur. 1972, Katarzyna (skrzypaczka), ur. 1974. Pasje i zainteresowania: esperanto, turystyka i podróże, sztuka, ogrody.