Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Dawdo Danuta

Danuta Dawdo urodziła się 7 marca 1929 r. w Bydgoszczy, w rodzinie Walerii (z domu Jaźwińskiej) i Józefa Neuhüttlerów. Ojciec był z zawodu fotografem, ułanem 11 Pułku Ułanów Legionowych. W 1930 r. rodzice przenieśli się do Białegostoku. W 1936 r. rozpoczęła naukę w Szkole Powszechnej nr 13 przy ul. 11 Listopada. W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczała na tajne komplety do p. Dzierżyńskiej na ul. Grottgera. Od 1943 r. w ramach obowiązku pracy pracowała w zakładzie fotograficznym przy ul. Kocha (obecnie ul. Sienkiewicza). Od 1944 r. uczęszczała do Gimnazjum i Liceum Żeńskiego (obecnie budynek VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W 1946 r. po śmierci matki wyjechała do Krakowa, tam zdała maturę. W 1947 r. wróciła do Białegostoku, rozpoczęła naukę w Liceum przy ul. Fabrycznej, po roku przeniosła się do Technikum Budowlanego przy ul. Sosnowej, które ukończyła w 1952 r. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 r. w Kuratorium Oświaty w dziale Inwestycji Szkolnych. Od 1968 r. do emerytury w 1990 r. pracowała w Biurze Projektów. Należy do Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, Związku Piłsudczyków, Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów i Ich Rodzin.