Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kobeszko Longin

Longin Kobeszko urodzony 20 lutego 1939 r. we wsi Długołęka gmina Krypno, w rodzinie Weroniki (Gawełko) i Dominika Kobeszko. Ojciec z zawodu był murarzem i zdunem. Został zastrzelony w 1946 r. przez jedną z działających na tym terenie band. W 1944 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Białegostoku. Od 1946 r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej. W 1958 r. ukończył kurs kierowcy mechanika w Warszawie, tam też dostał pierwszą pracę w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budowlanym (przy budowie Huty Warszawa). W latach 1959 – 1962 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Do emerytury pracował jako kierowca w WSS (Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców - później przekształconym w PSS Społem). W 1980 r. współzakładał Związki Zawodowe „Solidarność” w WSS. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Od 1980 r. należy do Związków Zawodowych „Solidarność”.