Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Parzyszek Jarosław

Jarosław Marek Parzyszek, ur. 21 kwietnia 1963 r. w Przasnyszu, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989); Diploma In Business Administration – South Bank University, London (1992); Studium Pedagogicznego – Politechnika Białostocka (1996), pracował jako starszy referent w Departamencie Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (1989-1990); kierownik administracyjny w Muzeum Wojska w Białymstoku (1990-1991); asystent na Politechnice Białostockiej (1991-2000); prezes Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku (1998-2007); dyrektor ds. personalnych KAN Sp. z o. o. (2008-2009), od 2009 r. jest kierownikiem Działu Inwestycji Wodociągów Białostockich. Przynależność organizacyjna: Związek Harcerstwa Polskiego (1970-1981), Studenckie Koło Naukowe Esperantystów ZSP w Toruniu (1981-89), Ogólnopolski Komitet Studenckich Kół Esperanckich RN ZSP (1983-1990), Polska Młodzież Esperancka i Polski Związek Esperantystów (1984-1991), Światowy Związek Esperantystów – UEA (1984-1999 r. i ponownie od 2013 r.) Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej – TEJO (1984-1993), Światowa Liga Nauczycieli Esperantystów – ILEI (1989-1992), Białostockie Towarzystwo Esperantystów (1992-2009), Zrzeszenie Studentów Polskich (1982-89), Białostockie Towarzystwo Naukowe (1990-1993), Podlaskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości (2002-2008). Żonaty od 1993 r., ma dwoje dzieci. Zainteresowania (poza esperanto): historia, gospodarka literatura piękna, filozofia i religia, rozwój cywilizacji, śpiew chóralny, muzyka, jazda rowerem; natura Pogranicza, komentowanie absurdów życia współczesnego.