Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Karczewska Elżbieta

Elżbieta Maria Karczewska, ur. 6 czerwca 1950 r. w Chojnowie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom magistra administracji), pracowała m.in. w: Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji, „Esperantotur” filia w Białymstoku, „Esperanto-Servis” sp. z o.o., Zakładzie Obsługi Komunikacji Miejskiej (marketing), Urzędzie Miejskim w Białymstoku (zamówienia publiczne), obecnie w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Przynależność organizacyjna: od 1985 r. działa w ruchu esperanckim. Zainteresowania: testowanie własnych możliwości w różnych dziedzinach, podróże, ułatwienia w kontaktach międzyludzkich na bazie uniwersalnego języka esperanto.