Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Grądzki Leszek

Leszek Grądzki urodził się 4 sierpnia 1934 r. w Mońkach, w rodzinie Honoraty (z domu Świerzbińskiej) i Jana Grądzkich. W 1944 r. wraz z mamą i rodzeństwem przeniósł się do Białegostoku na ul. Słonimską, w tym samym roku rozpoczyna naukę w Szkole Powszechnej nr 10, przy ul. Spacerowej. W 1946 został przeniesiony do Szkoły Ćwiczeń, przy ul. Warszawskiej. Uczęszczał do Szkoły Handlowej przy ul. Warszawskiej. Uczył się zaocznie w Technikum Budowlanym. W latach 50. XX w. trenował w klubie sportowym Związkowiec przy ul. Słonimskiej. W 1960 r. przeniósł się z ulicy Słonimskiej na Nowogródzką. Studiował na WSI w Białymstoku (Wyższa Szkoła Inżynierska), zrobił uprawnienia technika budowlanego. Pracował w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka”, prowadził własna firmę remontowo – budowlaną.