Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Szydłowski Henryk

Henryk Szydłowski, ur. 9 maja 1954 r. w Białymstoku. W 1974 r. ukończył Zespół Szkół Budowlanych w Białymstoku. W latach 1989 – 2004 prowadził własną działalność gospodarczą. Należał do Ligi obrony Kraju (1969-79), Harcerstwa (1965-74), Podlaskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (1970- 2000). Od 2008 r. członek Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków „Meander”. Nurkuje od ok. 1965.r. Kręci podwodne filmy przyrodnicze, współorganizator m.in. akcji sprzątania Biebrzy, poszukiwania aparatu Wiktora Wołkowa. Pasją do nurkowania zaraził zarówno syna jak i wnuka.