Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Saniewski Radosław Piotr

Radosław Piotr Saniewski, ur. 4 lipca 1969 r. w Białymstoku. Ukończył Architekturę na Politechnice Białostockiej. Żeglować zaczął na początku lat 70. XX w., będąc jeszcze w przedszkolu. Posiada patenty kapitana jachtowego i motorowodnego, ponadto certyfikat RYA/MCA yachtmaster offshore (najbardziej rozpoznawalny na świecie, pozwalający na organizowanie rejsów na dowolnym akwenie) oraz certyfikat kapitana jachtowego w Wielkiej Brytanii.