Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kobeszko Mirosław

Mirosław Kobeszko, ur. 31 lipca 1949 r. w Białymstoku. Ukończył Technikum Budowlane w Białymstoku. Nurkuje od 1965 r. W tym czasie był m.in. trenerem kadry narodowej płetwonurków oraz pierwszym instruktorem płetwonurków w oddziałach antyterrorystycznych. Współzałożyciel Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków „Meander”. Autor filmów przyrodniczych i opracowań nt. fauny i flory rzeki Biebrza, współtwórca pierwszego w Polsce szlaku podwodnego na rzece Biebrza.