Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Laskowski Michał

Michał Laskowski, ur. 13 kwietnia 1987 r. w Siemiatyczach. w 2012 r. ukończył z tytułem magistra Elektroradiologię na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2013 r. pracuje jako Elektroradiolog w Białostockim Centrum Onkologii. W drużynie Lowlanders gra od 2006 r. Pasje/zainteresowania: Śpiew - startuje w konkursach karaoke w Białymstoku, aktywne spędzanie wolnego czasu - pływanie, jazda na rowerze.