Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wiciński Konrad

Konrad Wiciński, ur. 5 września 1930 r. w Solcu Kujawskim. W 1954 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku. Licencję pilota zdobył w 1950 r. w Inowrocławiu. W 1952 r. trafił do Białegostoku jako instruktor szybowcowy. Od tego czasu przez większość czasu był związany z białostockim lotnictwem. Jeden z najbardziej utytułowanych pilotów związanych z Aeroklubem Białostockim. Pobił wiele rekordów krajowych m.in.  w 1965 r. w konkurencji przelotu prędkościowego po trasie trójkąta 100 km. uzyskał 118,39 km/h., który to wynik do dziś jest rekordem Aeroklubu białostockiego. Ok kilku lat co roku na trasie Krywlany-Gródek-Sokołka-Krywlany są rozgrywane zawody nazwane jego nazwiska - "Trójkąt Wicińskiego", on sam ufundował puchar dla pilota, który pobije jego wynik. Rodzina: żona Alicja, dzieci: Wojciech, Małgorzata, Dariusz, Iza