Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Szumski Mirosław Jerzy

Mirosław Jerzy Szumski urodził się 18 grudnia 1929 r. w Białymstoku w rodzinie Lidii (z domu Pieńkowskiej) i Stanisława Szumskiego. Ojciec był pracownikiem poczty. W 1936 r. rozpoczął naukę w Szkole Ćwiczeń przy ul. Mickiewicza. W czasie okupacji sowieckiej uczęszczał do Szkoły Powszechnej nr 27. W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczał na tajne komplety, m.in. do Sztachelskiego, Marii Kolendo, Żyłkiewiczowej, Kuryliszyna. W latach 1944 – 48 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Męskiego przy ul. Warszawskiej (obecnie budynek VI L.O im. króla Zygmunta Augusta). Od 1948 do 1956 r. studiował. Początkowo na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Wodnej. Studia uzupełniające rozpoczął w Gdańsku, ze względów zdrowotnych skończył je na Politechnice Warszawskiej. Nakazem pracy zostaje skierowany do pracy przy budowie elektrowni w Wojciechowicach k. Ostrołęki. Około 1958 r. wrócił do Białegostoku, rozpoczął pracę w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka”, później przy budowie Wodociągów Białostockich w Wasilkowie, a jeszcze później w Wojewódzkim Biurze Projektów. W 1991 r. odszedł na emeryturę.