Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Liskowacka–Zinkow Ligia Halina

Ligia Halina Liskowacka–Zinkow urodziła się 23 lutego 1929 r. w Warszawie w rodzinie Katarzyny (z domu Łukaszewicz) i Romana Liskowackich. Uczęszczała do Szkoły Powszechnej przy ul. Freta w Warszawie. Latem 1939 r. wyjechała wraz z matką do majątku wuja w Dereczynie (pow. S łonimski, obecnie Białoruś). Pod koniec 1940 r. wraz z mamą przyjechała do Białegostoku. Zamieszkały na plebanii kościoła św. Rocha u ks. proboszcza Adama Abramowicza. Podczas okupacji niemieckiej należała do konspiracji, była łączniczką. Uczęszczała również na tajne komplety. Od 1944 r. uczęszczała do Gimnazjum i Liceum nr 1 przy ul. Kościelnej (obecnie budynek VI LO im. Króla Zygmunta Augusta). W kwietniu 1945 r. została zatrzymana przez UB. Początkowo była przetrzymywana w budynku UB na ul. Branickiego, później w więzieniu przy ul. Kopernika. Po kapitulacji Niemiec w maju 1945 r. została przewieziona do Rembertowa, do obozu dla żołnierzy AK i NSZ będącego pod nadzorem NKWD. Po likwidacji obozu została przewieziona do Poznania do Specłagru NKWD nr 2. W sierpniu 1945 r. trafiła do więzienia w Rawiczu. Wyszła na wolność 16 października 1945 r., w związku z ogłoszoną amnestią. Wróciła do Białegostoku i w 1949 r. zdała maturę. W latach 1949-53 studiowała biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu 3-letnich studiów nakazem pracy dostała zatrudnienie w szkole w Szepietowie. W międzyczasie skończyła studia magisterskie. W 1954 r. została zatrudniona w Liceum Plastycznym, jako nauczycielka biologii, najpierw na ul. Kilińskiego, a po przeniesieniu Liceum do Supraśla, kontynuowała pracę w Supraślu do 1984 r., kiedy przeszła na emeryturę. Od 1984 r. do 1994 r. uczyła biologii w Liceum Muzycznym w Białymstoku. Należy do Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.