Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Ejsymont Donata

Donata Ejsymont urodziła się 23 listopada 1931 roku w Dąbrowie Białostockiej w rodzinie Stanisławy (z domu Dubaczewskiej) i Serwacego Lipińskich. Dzieciństwo spędziła w Worochcie (obecnie Ukraina). Tu rozpoczęła edukację w szkole podstawowej. 17 września 1939 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski cała rodzina wyjechała do Dąbrowy Białostockiej. Okres okupacji sowieckiej i hitlerowskiej spędzili w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku. W 1946 lub 1947 roku przenoszą się do Białegostoku. W Białymstoku Donata Ejsymont podjęła edukację w szkole podstawowej nr 2, kontynuowała naukę w Szkole Handlowej w Białymstoku. Ukończyła ją w 1951 r. z dyplomem technika ekonomii gospodarczej. Po maturze wyjechała na studia (kierunek: polonistyka) na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wróciła do Białegostoku w 1954 r. Pracowała m.in. jako organizator widowni w Teatrze Lalek, była pracownikiem kulturalno – oświatowym w Fastach k. Białegostoku, w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy i w PSS Społem (założyła tu bibliotekę). Do emerytury pracowała w aptece kolejowej, najpierw jako opisywacz leków, po krótkim czasie jako księgowa. W 1956 roku wstąpiła do PZPR. W 1981 roku oddała legitymację partyjną. Od 1981 r. należy do Związków Zawodowych „Solidarność”.