Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Zacharczuk Jerzy

Jerzy Zacharczuk, lat 79 (1935 r.), ur. w Białymstoku, ukończył Przyzakładową Szkołę Zawodową przy FP i U. Pracę w FP i U rozpoczął w 1959 roku na stanowisku tokarza. W 1962 roku zwolniony z pracy po konflikcie z dyrekcją. W 1971 roku z powrotem zatrudniony w FP i U na stanowisku tokarza, następnie szlifierza i hydraulika. Od 1976 do 1987 szlifierz prowadnic w oddziale FP i U Zakładzie Uchwytów Precyzyjnych CT, przy Szosie Północno – Obwodowej. W 1987 roku przechodzi na rentę. Przynależność organizacyjna: mąż zaufania, członek rady pracowniczej, przewodniczący komitetu założycielskiego Solidarności, zastępca przewodniczącego zakładowego związku w Zakładzie Uchwytów Precyzyjnych. 13 grudnia 1981 r. został internowany, wywieziony do suwalskiego więzienia. Życie rodzinne i osobiste: żona Zofia, syn Leszek, córka Katarzyna. Pasje/zainteresowania: filmy historyczne, książki historyczne.