Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wieremiejczuk Maria

Maria Wieremiejczuk, lat 84 (1930 r.), ur. w Gródku, woj. podlaskie, ukończyła Szkołę Podstawową w Gródku. Pracę w FP i U rozpoczęła w 1951 r. na stanowisku wiertarek, w latach 70. XX w. przeniesiona do oddziału FP i U Zakładu Uchwytów Precyzyjnych CT, przy Szosie Północno – Obwodowej. Tam kontynuuje prace na stanowisku wiertarek. W 1985 r. odchodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: ZMP (Związek Młodzieży Polskiej), ZZM (Związek zawodowy Metalowców). Życie osobiste i rodzinne: mąż Eugeniusz, córka Anna, synowie: Mirosław, Stefan. Pasje/zainteresowania: ogrodnictwo.