Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Szeszko Ryszard

Ryszard Szeszko, lat 77 (1937 r.), ur. w Zabłudowie, woj. Podlaskie; w 1954 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białymstoku przy ul. Sosnowej. Od 1954 r. zatrudniony w Fabryce Przyrządów u Uchwytów przy ul. Łąkowej, na stanowisku frezera. Od 1956 r. pracował na stanowisku ustawiacza. W 1972 r. awansował na stanowisko mistrza na dziale korpusów. W latach 1982 – 85 przeniesiony do oddziału FP i U Zakładu Uchwytów Precyzyjnych CT, przy Szosie Północno – Obwodowej. Od 1987 r. pracuje na stanowisku kontrolera jakości. W 1994 r. przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Przynależność organizacyjna: (ZZM) Związki Zawodowe Metalowców. Życie osobiste i rodzinne: syn Jacek, wnuki: Piotr i Paweł. Zainteresowania: książki, filmy dokumentalne, rozwiązywanie krzyżówek, praca na działce.