Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Seliga Konstanty

Konstanty Seliga, lat 82 (1932 r.), ur. w Jeruzal, woj. łódzkie, ukończył Technikum Mechaniczne nr. 1, ul. Śniadeckich 11, w Warszawie. Skierowany nakazem pracy do pracy w FP i U w Białymstoku w 1952 r. Początkowo pracuje w dziale planowania ogólnego, następnie jako kierownik zbytu, planista warsztatowy, planista produkcji, mistrz wydziału produkcji, zastępca kierownika do spraw przygotowania produkcji (zarządzanie wypożyczalnią i ostrzalnią). W 1992 r. przechodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: Związek Młodzieży Polskiej.Życie osobiste: żona Mirosława, synowie: Jerzy, Andrzej, Cezariusz. Zainteresowania/pasje: filatelistyka, historia.