Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Praga Jan Zygmunt

Jan Zygmunt Praga, lat 81 (1933 r.), ur. w Koceranach, woj. mazowieckie, ukończył Technikum Mechaniczne nr 1, ul. Śniadeckich 11, Warszawa. Trzyletnim nakazem pracy został skierowany do pracy w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, gdzie rozpoczyna pracę w 1952 r. w dziale konstrukcyjnym, następie przeniesiony na stanowisko samodzielnego referenta do spraw wynalazczości i racjonalizacji, w latach 1960 – 80 referent do spraw szkolenia zawodowego, w latach 1980 – 91 specjalista do spraw pracowniczych, od 1986 do 1991 kierownik działu kadr. W 1991 r. odchodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: PTTK, ZMS, PZPR. Życie osobiste i rodzinne: żona Barbara, córki: Barbara, Bożena, syn: Tomasz. Pasje/zainteresowania: wnuki, grzybobranie, strzelectwo śrutowe, turystyka (góry), filatelistyka.