Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Półtorzycka Halina

Halina Półtorzycka, lat 78 (1936 r.), ur. w Dąbrowie Białostockiej, woj. podlaskie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące przy ul. Warszawskiej, następnie Studium Ekonomiczne przy ul. Warszawskiej. Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczyna w 1954 r. na stanowisku księgowej. Od 1961 r. zostaje przeniesiona do działu zaopatrzenia na stanowisko starszego referenta zaopatrzenia. W 1990 r. przechodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna/działalność społeczna: prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, Służba Sanitarna. Życie osobiste i rodzinne: mąż: Emir, córka: Emilia, syn: Stefan. Pasje/zainteresowania: książki, działka.