Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Marczuk Stanisław Marian

Stanisław Marian Marczuk, lat 79 (1935 r.), ur. w Doktorcach, woj. podlaskie, ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku (1954 r.), w latach 1973 – 78 studiował na Politechnice Białostockiej (wydział mechaniczny). Pracę w FP i U rozpoczął w 1954 roku na stanowisku tokarza, następnie pracował w dziale kontroli technicznej na stanowisku brakarza, przeniesiony do odlewni, w następnej kolejności do działu kontroli racjonalizacji, w dziale głównego konstruktora, w oddziale FP i U Zakładzie Uchwytów Precyzyjnych CT, przy Szosie Północno – Obwodowej jako technolog – konstruktor. Zwolniony z pracy 13 grudnia 1981 r. Przywrócony do pracy w 1988 r. We wrześniu 1992 r. przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Przynależność organizacyjna: od 1980 roku w NSZZ „Solidarność”. W czerwcu 1981 roku wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Białystok „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej i delegat na I zjazd związku. W stanie wojennym ukrywał się od 13 grudnia 1981 roku do 13 lutego 1983 roku, koordynując podziemną działalność związku jako przewodniczący Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarność”. Pasje/zainteresowania: historia, polityka.