Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Koc Stanisław

Stanisław Koc, lat 69 (1945 r.), ur. w Szmurłach, woj. podlaskie, ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalową w Augustowie, pracę w FP i U rozpoczął w 1962 roku na stanowisku frezera (po półrocznym stażu rozpoczyna pracę na akord), następnie przechodzi do działu szlifierni. W 1975 roku zostaje ustawiaczem (pomocnikiem mistrza). Po około 10 latach przechodzi do działu remontowego odlewni. W 2001 roku przechodzi na świadczenie przedemerytalne. Przynależność organizacyjna Związek Zawodowy Metalowców, mąż zaufania. Życie osobiste i rodzinne: żona Krystyna, córki: Jolanta i Anna. Pasje/zainteresowania: historia, sport, polityka, gry zręcznościowe, warcaby, karty.