Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kalinowska Eugenia

Eugenia Kalinowska, lat 77 (1937 r.), ur. w Przechodach, woj. podlaskie, ukończyła Technikum Mechaniczne w Białymstoku przy ul. Dąbrowskiego. W 1956 r. nakazem pracy została skierowana do pracy w FP i U. Odbyła staż jako tokarz rewolwerowy. Następnie pracowała jako pisarz warsztatowy, technolog, planista, dyspozytor materiałowy w Odlewni. W 1980 roku odchodzi z pracy w FP i U. Przynależność organizacyjna: PZPR, NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), ZZM (Związek Zawodowy Metalowców), Liga Obrony Kraju – sekcja sanitarno-medyczna, przewodnicząca Komisji Kobiet Pracujących przy Związku Zawodowym Metalowców. Życie osobiste i rodzinne: wdowa, dwoje dzieci, czworo wnucząt, pięcioro prawnuków. Pasje/zainteresowania: robótki ręczne, praca na działce.