Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Gołąbiewski Zbigniew

Zbigniew Gołąbiewski, lat 74 (1940 r.), ur. w Olmontach k. Białegostoku, ukończył Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdański, następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Białymstoku (1969 r.). Pracę w FP i U rozpoczyna w 1960 roku. W latach 1960 – 63 pracuje na stanowisku tokarza; 1964 – 65 jako technolog w dziale doświadczalnym; 1965 – 71 – konstruktor; 1971 – 76 – kierownik narzędziowni; 1976 – 88 – dyrektor ds. produkcji. W 1988 roku rezygnuje z pracy w FP i U, zakłada własną firmę PROMOTECH. Przynależność organizacyjna: (ZZM) Związki Zawodowe Metalowców, (SIMP) Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich, Prezes Klubu Metalowiec, Yacht Club Polski – Białystok, PZPR. Życie osobiste i rodzinne: żona: Grażyna, córki: Małgorzata, Małgorzata, Monika. Pasje: żeglarstwo, golf.