Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Dojnikowski Jerzy

Jerzy Dojnikowski, lat 81 (1933 r.), ur. w Pijawnie Polskim (k. Augustowa), woj. podlaskie, ukończył Technikum Mechaniczne w Suwałkach (1952 r.), następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Białymstoku (1961 r.), Dyplom Uzyskania Specjalizacji Zawodowej Inżyniera (1977 r.). Pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów rozpoczyna w 1956 r. na stanowisku konstruktora, w 1961 r. awansuje na głównego konstruktora. W 1992 r. przechodzi na emeryturę. Przynależność organizacyjna: SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), NOT (Naczelna Organizacja Techniczna). Życie osobiste i rodzinne: żona: Stefania, córka: Joanna, wnuki: Hanna, Szymon. Pasje/zainteresowania: języki obce, książki (biografie polityków, literatura piękna), ogród.