Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Kamionowski Zbigniew

Kamionowski Zbigniew

Zbigniew Kamionowski, ur. 12 stycznia 1940 r. w Łomży. Uzyskał tytuł magistra pedagogiki w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Uniwersytet w Białymstoku). Pracował jako nauczyciel, sekretarz miejski w Komitecie Wojewódzkim PZPR, w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Był także komendantem Chorągwi Harcerstwa. Żegluje od lat 50. XX wieku. Od 1966 r. jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego.

Wodniacy białostoccy