Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wodniacy białostoccy

Mikrospołeczności, czyli stosunkowo niewielkie grupy osób, które łączy wspólna pasja, stały się przedmiotem zainteresowań Centrum im. Ludwika Zamenhofa w 2014 r. Do tej pory zrealizowaliśmy w tym cyklu dwa tematy do Mediateki CLZ: Aeroklub Białostocki oraz Lowlanders. Tegoroczna Mikrospołeczność nosi nazwę „Wodniacy białostoccy”. Pod tym tytułem zebraliśmy opowieści ludzi, których zawód lub pasja wiąże się z wodą: z rzekami, jeziorami, morzami... W tym cyklu możecie zatem Państwo wysłuchać opowieści nurków, żeglarzy, marynarzy i modelarzy, zajmujących się konstrukcją modeli najróżniejszych obiektów pływających. Nurkowie, zrzeszeni obecnie w Biebrzańskim Klubie Płetwonurków Meander, pod wodę schodzą od ponad pół wieku. W tym czasie diametralnie zmienił się sprzęt i technika, jednak ich pasja jest wciąż tak samo wielka. Dziś, nurkując w Biebrzy, organizują najróżniejsze akcje społeczne, znane już w całej Polsce, m.in. sprzątanie dna rzeki, poszukiwanie aparatu Wiktora Wołkowa, zagubionego przez tego wybitnego fotografa w trakcie jednej z ekspedycji. Żeglarze, których opowieści prezentujemy, to osoby pływające zarówno po lokalnych akwenach – jeziorach mazurskich, jak i morzach czy oceanach całego świata. Modelarze zaś to twórcy zarówno tradycyjnych konstrukcji – kartonowych i papierowych, jak i modeli sportowych łodzi zwanych ślizgami. Są to łodzie odwzorowujące łodzie ze sportów motorowodnych w klasie Formuła, rozwijające prędkości do 80 km/h, startujące w zawodach na całym świecie. W tym projekcie nagraniowym chcemy podkreślić wielobarwność podlaskiego środowiska wodnego, które po mimo znacznej odległości od dużych akwenów zrzesza znaczną ilość miłośników sportów wodnych.