Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Lowlanders

Pasja, zaangażowanie, determinacja – z tego narodziła się w 2006 r. drużyna Lowlanders Białystok. Dziś „Ludzie z nizin” grają z najlepszymi drużynami futbolu amerykańskiego w Polsce i tylko nieliczni są w stanie ich pokonać. Jak wyglądała ich sportowa droga, jak walczą na boisku, a jacy są poza nim – o tym wszystkim można dowiedzieć się z wywiadów przeprowadzonych z zawodnikami białostockiej drużyny futbolu amerykańskiego w ramach ścieżki nagraniowej Mediateki CLZ – Mikrospołeczności. W trakcie realizacji projektu szybko okazało się, że dowiemy się nie tylko kim jest runingback, czyją rolą jest „zabić” rozgrywającego, a czyją do tego nie dopuścić. Poznaliśmy też spojrzenie na sprawy życia i śmierci oczami lekarza stawiającego pierwsze zawodowe kroki w Centrum Onkologii, czy też emocje towarzyszące młodemu ojcu, gdy pierwszy raz słyszy słowo „tata” z ust syna. Ponadto Lowlanders Białystok są doskonałym przykładem na to, jak wiele mogą osiągnąć ludzie pozornie całkowicie ze sobą niezwiązani – osoby w wieku od 18 do 35 lat, ceniące sobie spokój rodzinnego domu oraz lubiące imprezować do rana – których połączyła wspólna pasja. I tylko dzięki niej – oraz żelaznej konsekwencji – udało im się pokonać wiele przeciwności i dojść do miejsca, w którym się obecnie znajdują. To wszystko spowodowało, że postanowiliśmy pokazać zawodników Lowlanders Białystok nie tylko jako atletów odnoszących coraz lepsze wyniki w futbolu amerykańskim, ale także – a może przede wszystkim – od drugiej, bardziej prywatnej strony. „Lowlanders” to, mamy nadzieję, nowy kierunek rozwoju Mediateki CLZ. Ścieżka nagraniowa Mikrospołeczności powstała z chęci zarejestrowania specyficznych zjawisk kulturowych i społecznych, oddania głosu ludziom, którzy je współtworzą. Nie zawsze wpływają na całą społeczność lokalną, lecz bez wątpienia wzbogacają wizerunek Białegostoku, czynią go bardziej różnorodnym, a co za tym idzie – atrakcyjnym nie tylko dla przybyszów, ale także dla samych białostoczan. W ramach projektu powstał też album „Lowlanders”, w którym Wojciech Wojtkielewicz za pomocą fotografii podsumował cykl nagraniowy, pokazując zarówno różnice dzielące zawodników, jak też pasję i zaangażowanie, które ich łączą. Mamy nadzieję, że cykl wywiadów i album „Lowlanders” – wydany w sierpniu 2015 r. i dostępny w CLZ – staną się drobnym, lecz cennym przyczynkiem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o tożsamość Białegostoku i jego mieszkańców.