Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Aeroklub Białostocki

„Aeroklub Białostocki” to pierwszy z tematów nagraniowych, realizowany w ramach nowego projektu Mediateki CLZ „Mikrospołeczności białostockie”. W tym cyklu będą zbierane opowieści ludzi skupionych wokół określonych tematów: pasji, wspólnych zainteresowań, miejsc itp. Historia Aeroklubu Białostockiego rozpoczęła się 30 marca 1946 r. Wtedy właśnie powstał w Białymstoku Oddział Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji. Kierował nim wówczas Wiktor Liwerski. Pionier białostockiego lotnictwa swoje szkolenie samolotowe ukończył w 1931 r. w Wilnie. Jeszcze przed wojną był instruktorem II kategorii w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Białymstoku. Po wojnie zaś tworzył podwaliny białostockiego Aeroklubu. Od samego początku członkowie wszystkich sekcji Aeroklubu: Modelarskiej, Spadochroniarskiej, Szybowcowej, Samolotowej i Motolotniarskiej odnoszą sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Wielu z nich działało (i działa do dzisiaj) na rzecz rozwoju Białegostoku i tutejszej społeczności. Aktywnie pracują na rzecz budowy lotniska w Białymstoku. Prowadzą zajęcia i organizują zawody modelarskie dla dzieci i młodzieży. A nawet współtworzą ogrody działkowe. W najnowszym projekcie chcemy pokazać nie tylko historię samego Aeroklubu, ale przede wszystkim ludzi go tworzących. Zebraliśmy historie osób, które współtworzyły go od samego początku i do dziś są aktywnymi członkami w ramach Klubu Seniorów Lotnictwa, a także te, które niedawno do niego dołączyły. Do tej pory w projekcie „Aeroklub Białostocki” zrealizowanych zostało kilkanaście nagrań, jednak z pewnością nie jest to rozdział zamknięty. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją historią o lotnictwie, tel.: 85 67 67 367 lub osobiście w sekretariacie CLZ.