Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wróbel Ryszard Tadeusz

Wróbel Ryszard Tadeusz

Ryszard Tadeusz Wróbel, ur. 01 stycznia 1931 r. W 1960 r. ukończył Technikum Mechaniczne, w 1962 r. zdobył tytuł Technika Transportu Samochodowego. Pracował w wielu zakładach m.in.: w Zarządzie Okręgu Ligi Lotniczej (1950-1952), Zakładach Metalowych w Białymstoku (1966-1972), Zakładach Doskonalenia Zawodowego (1972-1981). Należał do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (1962-1975) oraz do dziś należy do Naczelnej Organizacji Technicznej (od 1953 r.) Do Aeroklubu białostockiego należy od samego początku - od 1946 r. Rodzina: syn Artur, również lotnik Pasje/zainteresowania: majsterkowanie, myśliwstwo

Aeroklub Białostocki