Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Wróbel Artur

Wróbel Artur

Artur Wróbel, ur. 13 grudnia 1966 r. w Białymstoku. W 1986 r. ukończył Technikum Mechaniczne, w 2007 r. Mechanikę i Budowę Maszyn na Politechnice Białostockiej. Od 1992 r. pracuje jako Specjalista ds. Technicznych i Diagnostyki w Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym. Z Aeroklubem białostockim jest związany od 1976 r. Obecnie jest p.o. kierownika sekcji modelarskiej oraz skarbnikiem z zarządzie Aeroklubu. Życie osobiste: żona Marlena, dwoje dzieci - Eliza i Maciej

Aeroklub Białostocki