Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Rutkowski Tadeusz

Rutkowski Tadeusz

Tadeusz Rutkowski urodzony 14 września 1947 roku w Białymstoku. Z zawodu inżynier mechanik, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Kariera zawodowa związana z Polmozbytem stanowisko inżynier mechanik. Związany z aeroklubem białostockim od 1971 roku, w latach 1992 oraz 1999 dyrektor aeroklubu. Radny miejski miasta Białystok w latach 1994 – 2002. W latach 1993 – 2010 związany ze Stronnictwem Demokratycznym późniejszą Unią Wolności. Ojciec dwójki dzieci Rafała oraz Doroty. Żona Marzena.

Aeroklub Białostocki