Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Poczobut Andrzej

Poczobut Andrzej

Andrzej Poczobut, ur. 24 kwiecień 1956 r. w Białymstoku. Prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z wykończeniem wnętrz. W Aeroklubie białostockim działa od 1971 r. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających z napędem gumowym. W 2013 zajął drugie miejsce drużynowo, a czwarte indywidualnie na Mistrzostwach Świata. Życie osobiste: żona Helena, dzieci - Katarzyna, Wojciech, Małgorzata

Aeroklub Białostocki