Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Nikiciuk Mirosław

Nikiciuk Mirosław

Mirosław Nikiciuk, ur. 11 listopada 1941 r. w Białymstoku, ukończył tutejsze Technikum Mechaniczne. Z Aeroklubem Białostockim jest związany od 1955 r. (w czerwcu tego roku pierwszym skokiem spadochronowym z samolotu rozpoczął szkolenie lotnicze). Od 1956 r. zaczął latać na szybowcach. W latach 1973 – 1976 instruktor szybowcowy w Aeroklubie Białostockim, a w latach 1976 – 1990 pracował jako pilot w agrolotnictwie. Latał m.in. w Afryce. Od 1997 r. należy do Klubu Seniorów Lotnictwa przy białostockim Aeroklubie. Obecnie jest sekretarzem zarządu. Publikował w wielu czasopismach m.in. "Skrzydlata Polska" w latach 1971-1980, "Aviator" w latach 2008-2010. Autor takich publikacji jak: "Naprzeciw burzom i chmurom" (wydana w 1996 r. historia Aeroklubu Białostockiego) oraz "Krywlany białostockie lotnisko" (wydana w 2012 r. nakładem autora).

Aeroklub Białostocki