Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Łukaszewicz Andrzej

Łukaszewicz Andrzej

Andrzej Łukaszewicz, ur. 3 grudnia 1971 r. w Białymstoku. W 1999 r. ukończył Mechanikę i Budowę Maszyn na Politechnice Białostockiej. Od 1997 r. pracuje na Politechnice Białostockiej, obecnie jako Adiunkt. Od 2003 r. jest opiekunem koła studenckiego koła naukowego. Jest też organizatorem zawodów modeli halowych (od 2008 r.). Interesuje się też historią lotnictwa i modelarstwa. Rodzina: syn Kacper (2003 r.) także interesuje się modelarstwem. W 2014 r. zajął drużynowo 5 miejsce na mistrzostwach świata w Rumunii.

Aeroklub Białostocki