Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Jagodzik Jan

Jagodzik Jan

Jan Jagodzik, ur. 24 grudnia 1930 r. w Jednaczach (ob. Białoruś). W wieku 10 lat wywieziony wraz z rodziną na Syberię, skąd szczęśliwie udało mu się wrócić do Polski. W 1986 r. ukończył z tytułem magistra Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako Pilot Instruktor w Aeroklubie Białostockim, przez wiele laty był także jego prezesem. Obecnie należy do Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Białostockim. W przeszłości Ppzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Białegostoku. Obecnie jest instruktorem ogrodnictwa. Żona Wanda Teresa, dwóch synów Leszek Andrzej oraz Tomasz Feliks (obaj zostali lotnikami). Pasje/zainteresowania: kolekcjonuje lotnicze proporce, sadownik

Aeroklub Białostocki