Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Gołubowski Roman

Gołubowski Roman

Roman Gołubowski, ur. 14 marca 1947 r. w Białystok. W 1974 r. ukończył z tytułem inżyniera Wyższą Szkołę Inżynierską w Białymstoku. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą -  zajmuje się automatyką i elektrotechniką przemysłową. Modelarstwem zajmuje się nieprzerwanie od 1958 r. Buduje modele swobodnie latające w klasie F1A. Dwukrotnie zajmował III miejsce na Mistrzostwach Europy - indywidualnie (w 1980 r.) oraz drużynowo (w 1988 r.). Od 2009 r. uprawia także paralotniarstwo. Pasje/zainteresowania: wycieczki w góry, narty.

Aeroklub Białostocki