Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Mediateka CLZ
Kontrast:brightness_6
Czcionka: A A+ A++
Język: plen

Historia mówiona

W ramach projektu e-Mediateka CLZ udostępnionych zostanie wiele nagrań. Wybrane zostały wywiady z osobami związanymi z Białymstokiem (m.in. artyści, sportowcy, pasjonaci, „zwykli” mieszkańcy Białegostoku, esperantyści), przedstawiające różnorodny zakres tematyczny. Mieszczą się one w możliwie szerokich ramach czasowych, odnoszących się do historii Białegostoku i Podlasia, z uwzględnieniem wątków, które dotyczą losów białostoczan lub Podlasian chociaż wykraczają poza ten obszar geograficzny (np. bieżeństwo, deportacje, powstanie warszawskie, emigracja). Ponadto Mediateka CLZ jako jedyna w Polsce biblioteka multimedialna zawiera szeroką dokumentację ruchu esperanckiego i ten zasób również zostanie zaprezentowany w e-Mediatece. Użytkownicy będą mieli możliwość zapoznać się z całymi wywiadami lub fragmentami, dotyczącymi wybranych tematów.

Ok
arrow_back

Historia mówiona

Dzienis Jerzy

Dzienis Jerzy

Jerzy Dzienis, urodzony 24 marca 1939 r. w Grodnie. Do Białegostoku przyjechał wraz z rodziną w 1949 r. Od 15 października 1957 r. pracuje nieprzerwanie jako Instruktor Modelarstwa Lotniczego. Obecnie jako jedyny w Białymstoku prowadzi modelarnię dla dzieci i młodzieży przy ul. Wołodyjowskiego 6B. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy nie tylko w kraju ale też za granicą - ostatnio 5 miejsce na mistrzostwach świata w 2014 r. Poza modelarstwem latał także na szybowcach. Przygodę z lotnictwem zaczynał w październiku 1949 r. w Białostockiej Lidze Lotniczej, przekształconej później w Ligę Obrony Kraju, ostatecznie w Aeroklub białostocki. Obecnie dalej aktywnie uczestniczy w życiu lotniczym Białegostoku działając w Klubie Seniorów Lotnictwa. Żona Irena, dwoje dzieci - Tomasz i Elżbieta, troje wnucząt, dwoje prawnucząt. W wolnym czasie lubi wędkować.

Aeroklub Białostocki